اسکناس ایرانی -- موسسه مانا

فروشگاه اسکناسهای دوران محمدرضا پهلوی و جمهوری اسلامی

اسکناسهای موجود

جهت جلوگیری از اتلاف وقت علاقمندان

به خرید اسکناسهای ایرانی

لطفا به قسمت "اسکناسهای موجود سایت "

سمت چپ وبلاگ مراجعه نمایید.

نکته: فقط مواردیکه "قیمت فروش" دارند

 را موجود داریم

درصورت عدم درج قیمت

 اسکناس مورد نظر فروخته شده است!

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ دی۱۳۹۲ساعت 11:46  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری4: اسکناس 237

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۴

۲۳۷ب

۲۰۰ ریال

--

70.000 تومان 

با تخفیف:  

55 هزار تومان

-

1

تصویر روی اسکناس- (بارگاه امامرضا)

تصویر پشت اسکناس- (آرامگاه ابن سینا)

/////////////////////2/////////////////////////3


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 200 ریالی, اسکناس بارگاهی
+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:6  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری4: اسکناس 239

 

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۴

۲۳۹

۱۰۰۰ ریال

--

110.000تومان 

با تخفیف : 

90.000تومان

-

1

 

نسبتا کمیاب و با ارزش

تصویر روی اسکناس- (بارگاه امامرضا)

تصویر پشت اسکناس- (آرامگاه حافظ )

///////////////////////.//////////////////////6


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 1000 ریالی, اسکناس بارگاهی
+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:4  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

سری4: اسکناس 241

سری

کد

اسکناس

قیمت تک

قیمت جفت

موجودی

تک

جفت

۴

۲۴۱ج

۱۰.۰۰۰ ریال

--

275.000 تومان 

با تخفیف: 

245.000 تومان

-

1

 بسیار کمیاب و با ارزش

تصویر روی اسکناس- (بارگاه امامرضا)

تصویر پشت اسکناس- (مجلس شورای ملی)

5///////////////////////////6//////////////////1


اسکناسهای موجود: اسکناس جمهوری, اسکناس 10000 ریالی, اسکناس بارگاهی
+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲ساعت 0:1  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران

فقط یکدوره موجود است... 

 کمیاب شد 

 

آلبوم اسکناس بانک مرکزی ایران

 

شامل اسکناسهای

۱۰۰ریال

۲۰۰ ریال

۵۰۰ ریال

۱۰۰۰ ریال

۲۰۰۰ ریال

۵۰۰۰ ریال

۱۰.۰۰۰ ریال

۲۰.۰۰۰ ریال

۵۰.۰۰۰ ریال

و ۱۰۰.۰۰۰ریالی

 

با شماره سریال یکسان

 به صورت جفت بانکی

 

 

قیمت:

 فقط 240 هزار تومان  

با ۲آلبوم چرمی مخصوص

 

شماره همه اسکناس ها یکی است!

 

 

ظاهرا این آلبوم ها دیگر توسط بانک مرکزی منتشر نمیشوند

 و ممکن است در آینده نزدیک بدلیل منحصربفرد بودن آلبومها 

افزایش قیمت زیادی داشته باشند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ دی۱۳۹۳ساعت 21:7  توسط محمود احمدی 09113719571  | 

مطالب قدیمی‌تر